ĐỊA ĐIỂM HỌC BƠI

Bể bơi bốn mùa Việt Đức Complex
Bể bơi bốn mùa Sapphire
Bể bơi khu thể thao ngoại giao đoàn Vạn Phúc

Thời Gian Học

  • Thứ hai06:00 - 20:30
  • Thứ ba06:00 - 20:30
  • Thứ tư06:00 - 20:30
  • Thứ 506:00 - 20:00
  • Thứ 606:00 - 20:00
  • Thứ 706:00 - 18:00
  • Chủ nhật06:00 - 18:00

Ghi chú: Học viên tự chọn lịch học phù hợp. Ví dụ thứ 2-4-6, thứ 3-5-7, hoặc thứ 7-Chủ nhật,...