KỸ NĂNG THỞ TRONG KHI BƠI

Thở đúng có ý nghĩa vô cùng lớn khi bơi. Nó ảnh hưởng đến kỹ thuật bơi, độ nổi thân người, độ cân bằng của cơ thể trong nước, lực đẩy của cơ bắp, tính thủy động học của cơ thể và lực cản của nước. Hôm nay, Trung Tâm Dạy Bơi Cấp Tốc Hà […]

Read More