HƯỚNG DẪN CÁCH THỞ TRONG TỪNG KIỂU BƠI

Nếu ai đã từng học bơi hoặc quan tâm tới việc học bơi đều hiểu kỹ thuật thở ở dưới nước quan trọng đến thế nào. Tùy vào từng kiểu bơi sẽ có những cách thở khác nhau. Và hôm nay Trung Tâm Dạy Bơi Cấp Tốc Hà Nội sẽ cùng chỉ cho bạn nhé! […]

Read More