5 MẸO ĐỂ TỐI ƯU HÓA THỜI GIAN Ở DƯỚI NƯỚC

Cải thiện giai đoạn dưới nước của bơi lội là một thành phần quan trọng để bơi nhanh hơn. Tối đa hoá thời gian dưới nước. Đó là về việc sử dụng thời gian này để đạt được khoảng thời cách nhanh chóng khỏi các bức tường, trong khi vẫn giữ được tốc độ càng […]

Read More