NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC PHẢI KHI BƠI ẾCH

Bơi ếch là kiểu bơi cơ bản, vận động nhịp nhàng với động tác giống như con ếch đang bơi dưới nước. Kiểu bơi ếch là kiểu bơi rất phổ biến với nhiều người tập bơi, mang đến lợi ích về sức khỏe. Tuy nhiên, kiểu bơi này yêu cầu động tác chậm, đòi hỏi […]

Read More